Czwarte Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Shogi | 4th Wrocław Shogi Open

Lista zgłoszonych

Regulamin turnieju:

Organizatorem turnieju jest Polski Związek Shogi i Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

 1. Turniej odbędzie się w dniach 9-10 września 2017 r. w NOWEJ siedzibie Fundacji NAMI ul.Przelot 7, początek godz. 12.00
 2. Turniej jest rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 3. Harmonogram:
  9.09 sobota – 5 rund od godz. 12.00 do ok. 17.00
  10.09 niedziela – 4 rundy od godz. 10.00; zakończenie ok. godz. 14.00
 4. Kolejność miejsc ustala się wg ilości zdobytych punktów z klasyfikacją pomocniczą:
  1. liczba zwycięstw,
  2. średni Bucholtz,
  3. pełny Bucholtz,
  4. progresja
 5. Tempo gry 20 min + 40 sek. byo-yomi dla każdego zawodnika.
 6. W przypadku remisu według zasad ogólnych partia jest powtarzana z zachowaniem pozostałego czasu do namysłu+5 min.
 7. Zgłoszenia do turnieju należy dokonać
  1. mailowo na adres - stmarius@kr.onet.pl do dnia 7.09.2017 r. lub
  2. w serwisie ChessArbiter lub
  3. przed turniejem - zamknięcie listy uczestników o godz. 11.40.
 8. Wpisowe wynosi 20 zł, członkowie PZShogi 10 zł.
 9. Sprzęt zapewnia organizator.
 10. Listę startową ustala się na podstawie ostatniej listy rankingowej FESA.
 11. Nagrody: I miejsce puchar oraz nagrody rzeczowe i upominki
 12. Wyznaczona przez organizatora osoba interpretuje regulamin, ogłasza przed rozpoczęciem I rundy szczegółowe zasady gry odmienne od powszechnie przyjętych, czuwa nad przebiegiem turnieju, przeprowadza kojarzenie i rozstrzyga spory.
 13. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FESA.
 14. Informacje i kontakt: Mariusz Stanaszek (+48) 693-646- 823, stmarius@kr.onet.pl lub Wojciech Jedynak (+48) 533-260- 298, wjedynak@gmail.com